سیستم دوزینگ اتوماتیک مواد و فرمول

تخلیه، توزین و دوزینگ اتوماتیک
تخلیه، توزین و دوزینگ

با توجه به لزوم دقت و صرفه جویی در توزین و ترکیب مواد در بسیاری از خطوط تولید شرکت مهندسی فواد صنعت اقدام به ارائه سیتم های تغذیه و توزین مواد مختلف با قابلیت اتوماسیون بالا نموده است.