کیسه گیر اتوماتیک

 از این دستگاه به منظور پر کردن و بسته بندی انواه کیسه ها با دقت وزنی بالا و با قابلیت دوخت و آب بند حرارتی در ظرفیت ها و سرعت های مختلف استفاده می شود.

کیسه گیر اتوماتیک