معرفی سیستم انتقال دیسکی

این سیستم که توسط شرکت مهندسی فواد صنعت ثبت اختراع شده است قابلیت انتقال مواد بصورت بسته در مسیرهای افقی – عمودی – مایل و ترکیبی را دارا می باشد و با مصرف توان بسیار کم و حداقل سر و صدا از آلودگی ها می کاهد.

مشخصات فنی محصولات

سیستم های انتقال مواد ، تخلیه و توزین جامبوبگ ، الک سانتریفوژ ، حلزونی انتقال مواد ، روتاری والو ، سیستم اتوماتیک فرمولاسیون مواد پی وی سی ، کلوخه شکن و آسیاب از جمله محصولات شرکت مهندسی فوادصنعت می باشند که در بسیاری از شرکت های تولیدکننده لوله و پروفیل پی وی سی و همچنین صنایع غذایی و معدنی نصب گردیده اند.

نمونه پروژه های انجام شده - ۲

نمونه پروژه های انجام شده – سیستم ذخره سازی و انتقال مواد از سالن میکسر به سالن تولید با استفاده از سیستم انتقال مواد دیسکی و حلزونی و الک سانتریفوژ

سیستم توزین و انتقال پودر pvc به میکسر

نمونه پروژه های انجام شده – سیستم توزین و انتقال پودر PVC به میکسر

انتقال مواد PVC از میکسر به مخازن و اکسترودر ها

نمونه پروژه ی انجام شده – انتقال مواد PVC از میکسر به مخازن و اکسترودر ها

تغذیه متوالی دستگاه های تزریق پلاستیک

مونه پروژه های انجام شده – تغذیه متوالی دستگاه های تزریق پلاستیک به صورت اتوماتیک

سیستم تخلیه جامبوبگ

سیستم تخلیه ی جامبوبگ از این سیستم برای تخلیه ی کیسه های بزرگ (جامبو بگ) با ظرفیت های متفاوت و انتقال آن به دستگاه های مورد نظر استفاده می شود. این سیستم ها می توانند ساده یا همراه با سیستم توزین باشند.

نمونه پروژه های انجام شده - ۱

نمونه پروژه های انجام شده

سیستم دوزینگ و انتقال مواد برای خطوط لوله و اتصالات

سیستم دوزینگ و انتقال مواد برای خطوط لوله و اتصالات پروفیل های PVC

میکس-ذخیره سازی-انتقال مواد بصورت سری - بسته بندی

مواد مختلف توسط ریبون میکسر مخلوط شده و بصورت اتوماتیک در مخزن انتخاب شده ذخیره شده و سپس مخزن مورد نظر تخلیه شده و توسط سیستم انتقال مواد دیسکی بصورت کاملا بسته و بدون غبار به دستگاههای بسته بندی تغذیه می گردد. این فرآیند کاملا اتوماتیک بوده و قابل تنظیم می باشد.

انتقال مواد به ماشین های تزریق اتصالات پی وی سی

تغذیه اتوماتیک و سری دستگاه های تزریق. نمایش گرافیکی مراحل کار بر روی HMI و همچنین امکان اعمال تنظیمات از طریق HMI

جایگزینی سیستم انتقال مواد دیسکی جهت انتقال سری مواد

استفاده از یک سیستم انتقال مواد دیسکی بجای سیستم های حلزونی جهت انتقال اتوماتیک و سری مواد در دستگاه های تزریق اتصالات پی وی سی

انتقال آجیل و مغزیجات با کمترین شکستگی

انتقال آجیل و مغزیجات ، ذرت، دانه های گیاهی و سایر مواد شیمیایی ، پلاستیک و پودری با کمترین آسیب در سیستم بسته و بهداشتی و قابل شستشو در فواصل طولانی با قابلیت عبور از موانع

سیستم انتقال - تخلیه جامبو - الک سانتریفوژ-کیسه پرکن
اتوماسیون توزین، ذخیره سازی و انتقال مواد

مواد توسط سیستم های دقیق توزین شده و پس از میکس و ذخیره سازی در مخازن به اکسترودرها انتقال می یابد. این فرآیند بصورت اتوماتیک انجام شده و انتخاب ها از روی مانیتور سیستم قابل برنامه ریزی می باشند.

الک سانتریفوژ

الک سانتریفوژ فواد صنعت مناسب جهت جداسازی ذرات درشت دانه از مواد پودری بدون ویبره و بدون گرد و غبار – بهداشتی و با راندمان بالا

سیستم ذخیره سازی و انتقال کربنات کلسیم برای کارخانه های پلیمری

تخلیه ، توزین و انتقال کربنات کلسیم که یکی از مواد اصلی در تولید انواع مقاطع و کامپاندهای پلیمری است یکی از چالش های تولید کنندگان می باشد . به منظور رهایی از گرد و غبار و مشکلات و هزینه های استفاده از کیسه ، می توان کربنات را مانند سیمان با بونکر خریداری کرد و یا حداقل از جامبوبگ بجای کیسه استفاده نمود. این ویدیو بخشی از یک پروژه ه انجام شده از این دست را نشان می دهد.

سیستم دوزینگ و توزین مواد جهت کارخانه های تولید مقاطع و مواد پلیمری

بخش توزین مواد اصلی و افزودنی و انتقال آنها به میکسر ، یکی از بخش های اصلی هر خط تولید مقاطع یا گرانول های پلیمری و یکی از آلوده ترین و پرچالش ترین قسمتهای این واحدهای تولیدی می باشد. شرکت مهندسی فواد صنعت با مکانیزه کردن این بخش ، راه حل های گوناگونی را (متناسب با شرایط کارفرما و جانمایی تجهیزات) به منظور کاهش و حل مشکلاتی مانند فشار کار برای کارگر ، بروز اشتباه در وزن کشی و دوزینگ ، ایجاد گردوغبار ، ریزش و اصراف در مواد عمدتا گران قیمت ، ارائه می نماید.

اکچویتور پنوماتیک ساخت ایران - ۱
اکچویتور پنوماتیک ساخت ایران - ۲
اکچویتور پنوماتیک ساخت ایران - ۳
کلوخه شکن و الک سانتریفوژ

برای شکستن مواد کلوخه شده مانند شکر ، آرد و همچنین مواد معدنی از این دستگاه استفاده می شود که در بخش اول کلوخه شکن دندانه دار و در بخش دوم الک سانتریفوژ جهت خردایش و الک کردن مواد مورد استفاده قرار می گیرند

جانسون اسکرین و فیلترهای وی وایر (ضدگرفتگی)

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻮادﺻﻨﻌﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎدوام و ﺿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ از ﻧﻮع wedge wire ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری و دﻗﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن و آﺑﮕﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﺪ ﮐﺮدن و …داﺷﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﻮاع ﺗﻮری و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮراﺧﺪار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ

سیستم هوادهی ، ویبره و شکستن پل و گرفتگی در سیلوها و قیف ها